Tiếp cận ĐÚNG NGƯỜI – ĐÚNG THỜI ĐIỂM

Google Display Network (GDN) giúp bạn tiếp cận đúng khách hàng khi họ có nhu cầu thông qua hệ thống nhắm mục tiêu thông minh của Google.

Là đối tác quảng cáo của Google từ 2018, LENDO giúp bạn:

  • Tiết kiệm ngân sách quảng cáo từ 20 – 30%
  • Cải thiện hiệu quả và tăng trưởng doanh thu Bền vững
  • Dễ dàng kiểm soát & tối ưu quảng cáo theo nhu cầu doanh nghiệp