Google Search Ads

THU HÚT ĐÚNG KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG

Hiển thị quảng cáo cho khách hàng khi họ đang tìm kiếm các sản phẩm dịch vụ liên quan đến sản phẩm dịch vụ của bạn trên Google Tìm kiếm và Google Maps.

Với kinh nghiệm lâu năm, LENDO sẽ giúp bạn:

  • Tiết kiệm ngân sách quảng cáo từ 20 – 30%
  • Cải thiện hiệu quả và tăng trưởng doanh thu bền vững
  • Dễ dàng kiểm soát, tối ưu quảng cáo theo nhu cầu doanh nghiệp