Quảng cáo google shopping

90% các công ty kinh doanh trực tuyến trên thế giới đều đã sử dụng hình thức chạy quảng cáo google shoping và công nhận hiệu quả vượt trội. Còn bạn?

Dịch vụ quảng cáo google shopping của LENDO sẽ giúp bạn:

  • Tạo & quản lý chiến dịch quảng cáo Google Shopping với quy mô hàng nghìn sản phẩm
  • Cải thiện hiệu quả và tăng trưởng doanh thu Bền vững, Đột phá
  • Dễ dàng kiểm soát & tối ưu quảng cáo theo nhu cầu doanh nghiệp