Google Search Ads – Thu hút ĐÚNG khách hàng tiềm năng

Hiển thị quảng cáo cho khách hàng khi họ đang tìm kiếm các sản phẩm dịch vụ tương tự như sản phẩm dịch vụ của bạn trên Google Tìm kiếm và Google Maps.

Là đối tác quảng cáo của Google từ 2012, LENDO giúp bạn: